sobota, 25 listopada 2017

,,nie prawica, nie liberał, ani nawet faszysta"

sami oceńcie, niegodziwiec rozbije szybę 

 

w sklepowej witrynie, wiedząc nawet 

 

że właściciel niedomaga i zakupił ją 

 

za ostatni ciężko zarobiony grosz

,,prostytucja rewolucji"

odda się każdemu, kto ją uniesie

 

na młodych barkach 

 

ku światłu przyszłości, by paść 

 

pod tym ciężarem 

 

nie otrzymawszy choćby spowiedzi

,,mów do mojej ręki"

ona zrozumie 

 

twe czcze gadanie 

 

niezwiązane 

 

z twoim rychłym 

 

przybyciem 

 

z zaśnieżonej ulicy